Ấn tượng đầu tiên hình thành đánh giá về năng lực chuyên môn

Khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên, trong tiềm thức sẽ dành những phút đầu tiên để quan sát đánh giá về đối phương. Ấn tượng đó để lại…

Xem thêm