CV chăm sóc khách hàng, những kỹ năng cần có bạn nên biết

Nghề chăm sóc khách hàng được mọi người nói vui là nghề làm dâu chăm họ. Tùy theo từng lĩnh vực như mua bán xe, nhà đất, mỹ phẩm, hay…

Xem thêm